Kulturstokken i Gran og Lunner
Postadresse: Rådhusvegen 39 , 2770 Jaren
Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran
Epost: marta.tuff@gran.kommune.no Telefon: 61338 400, 91 78 16 80 • kontakt: Kontaktperson: Marta Tuff
Hadeland kulturskole - elevkonserter skoleåret 201...
Produksjonsliste
Program

Hadeland kulturskole - elevkonserter skoleåret 2019- 2020

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Elever fra Hadeland kulturskole kommer med sine lærere og spiller og/eller synger for dere.

Detaljer om hvem som kommer hvor og tidspunkt kommer august/september.


Litt om kulturskolen:

Hadeland kulturskole er en interkommunal kulturskole for Gran og Lunner kommuner med ca. 400 elevplasser og 23 ansatte.

Vi gir undervisningstilbud til barn og unge ved kulturskolen på Granvang i Gran, og ved de aller fleste grunnskolene i Gran og Lunner kommuner.

Kulturskolen samarbeider nært med korpsene og teatergruppene, og har undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag, og teknologi, musikk og media.

Kulturskolen samarbeider også med grunnskolene om et undervisningsopplegg kalt Kulturskoletimen i Lunner kommune. Her reiser kulturskolens lærere rundt på skolene og gir undervisning i musikk, teater og kunst i samarbeid med lærerne i grunnskolen. 

Kulturskolen er arrangør av Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Gran og Lunner. I 2015 - 17 arrangerte vi også UKM fylkesfestivalen i Oppland på Hadeland. Dette var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Jevnaker kommune, Hadeland videregående skole og Gran kommune/Hadeland kulturskole. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Kulturstokken i Gran og Lunner

Multimedia og vedlegg

Bilder

460-x-293-Jente-med-boks-fu.jpg
Musikk / Annet
Trinn: Voksne - Voksne
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anders M. Blystad, e-post: Anders.Blystad@gran.kommune.no, tlf 932 35 117
Programlengde
ca 40 min
Arena / rom
Stuene / dagsentrene
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Kulturstokken i Gran og Lunner