Tilbake
Skriv ut

Hadeland Museumslag- høsten 2021 - Marka omsorgssenter

Hadeland museumslag v / Knut Sterud holder foredrag og viser frem utvalgte kulturminner og kulturlandskaper i Gran.

 Taxi kommer til Marka omsorgssenter klokka 10.00  og avreise er 10.10. Det blir en rundtur på utvalgte steder i Gran for å se kulturlandskaper og kulturminner. Lunsj serveres klokka 12.00 (taxi må være der 15 min før) i Granavolden Gjæstiveri - retur ca 13.30 med en liten kjøretur videre i kulturlandskapet før turen ender på Marka omsorgssenter 14.45.

Den guidede turen går fra Maraka omsorgssenter til Røykenvik, Tingelstad til Granavollen. Der blir det lunsj på og prat en time. Så er det inn i bussen igjen og se mer på kulturminner og landskap for så å returnere til Lunner omsorgssenter.

Bekreftelse om antall deltakere til marta.tuff@gran.kommune.no senest  innen 17. august (bestilling av mat)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Kulturstokken i Gran og Lunner
  • I samarbeid med: Hadeland kulturskole, Kulturstokken.

Om kunstner / utøver / gruppe


Hadeland Museumslag er en venneforening til Hadeland Folkemuseum. Vårt bidrag er å støtte dokumentasjon og formidling av Hadelands kultur og natur.
Beskrivelse av bedrift
Hadeland Museumslag har som formål å støtte virksomheten ved Hadeland Folkemuseum ved å bidra til å dokumentere og formidle Hadelands kultur og natur. Hadeland Museumslag skal bidra til å bevare Hadeland Folkemuseum som en sentral institusjon med et høyt faglig nivå