Tilbake
Skriv ut

Hadeland kulturskole - elevkonserter skoleåret høsten 2021

Elever fra Hadeland kulturskole kommer med sine lærere og spiller og/eller synger for dere.

Detaljer om hvem som kommer hvor og tidspunkt kommer august/september.


Litt om kulturskolen:

Hadeland kulturskole er en interkommunal kulturskole for Gran og Lunner kommuner med ca. 400 elevplasser og 23 ansatte.

Vi gir undervisningstilbud til barn og unge ved kulturskolen på Granvang i Gran, og ved de aller fleste grunnskolene i Gran og Lunner kommuner.

Kulturskolen samarbeider nært med korpsene og teatergruppene, og har undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag, og teknologi, musikk og media.

Kulturskolen samarbeider også med grunnskolene om et undervisningsopplegg kalt Kulturskoletimen i Lunner kommune. Her reiser kulturskolens lærere rundt på skolene og gir undervisning i musikk, teater og kunst i samarbeid med lærerne i grunnskolen. 

Kulturskolen er arrangør av Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Gran og Lunner. I 2015 - 17 arrangerte vi også UKM fylkesfestivalen i Oppland på Hadeland. Dette var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Jevnaker kommune, Hadeland videregående skole og Gran kommune/Hadeland kulturskole. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Kulturstokken i Gran og Lunner