Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

En undertittel kan komme her og være ca denne lengden.

Kulturstokken - Gran og Lunner

Kulturstokken i Gran og Lunner

Postadresse: Rådhusvegen 39 , 2770 Jaren

Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran

Telefon: 91 78 16 80, 613 38 400

E-post:marta.tuff@gran.kommune.no

Kontaktperson:Kontaktperson: Marta Tuff

Antall produksjoner: 5

  • Alle

Allsangstund forsommeren 2021 på omsorgsenhetene

Musikk
Allsang med Inger Greftegreff Frydelund og Inger Jorstad.

Damekoret HIKK vår 2021 på omsorgsenhetene

Musikk
Damekoret HIKK er et lystig lite damekor som synger alle slags sanger og trives godt sammen. De øver hver uke på Trintom på  og gleder seg til å komme å synge for dere.

Hadeland kulturskole - elevkonserter skoleåret våren 2021 på omsorgsenhetene

Musikk
Elever fra Hadeland kulturskole kommer med sine lærere og spiller og/eller synger for dere.
Detaljer om hvem som kommer hvor og tidspunkt kommer august/september.
Litt om kulturskolen:Hadeland kulturskole er en interkommunal kulturskole for Gran og Lunner kommuner med ca. 400 elevplasser og 23 ansatte.Vi gir undervisningstilbud til barn og unge ved kulturskolen på Granvang i Gran, og ved de aller fleste grunnskolene i Gran og Lunner kommuner.Kulturskolen samarbeider nært med korpsene og teatergruppene, og har undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag, og teknologi, musikk og media.Kulturskolen samarbeider også med grunnskolene om et undervisningsopplegg kalt Kulturskoletimen i Lunner kommune. Her reiser kulturskolens lærere rundt på skolene og gir undervisning i musikk, teater og kunst i samarbeid med lærerne i grunnskolen. Kulturskolen er arrangør av Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Gran og Lunner. I 2015 - 17 arrangerte vi også UKM fylkesfestivalen i Oppland på Hadeland. Dette var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Jevnaker kommune, Hadeland videregående skole og Gran kommune/Hadeland kulturskole. 

Klassiske perler på omsorgssentrene våren 2021 (flyttet)

Musikk
Sopran Gunda-Marie Bruce og pianist Ann Beate Solstad Eide er kjente for de fleste på Hadeland. Denne våren turneer de med sine klassiske perler.
Gunda-Marie og Ann Beate kommer en halv time før oppstart.

Kunst verksted våren 2021 - Harestua, Skjervum og Marka omsorgssenter

Visuell kunst
Beskrivelse: kommer Inge Lauwers kontakter dere om innhold i god tid før oppstart.
Uttrykksform
Tidspunkt
Åpne filter